А ако не са щастливи служителите в екипа?

Замисляли ли сте се колко субективно нещо е щастието? Колко много дефиниции има? И как хората сме толкова сложни и различни, колкото може би броя определения за това чувство, състояние, философия, светоусещане… или просто щастие.

А имате ли създадени инструменти във вашата компания за установяване и анализ на степента на щастие на вашите служители?

И дали някакъв процент щастие е достатъчен, за да задържи вашите ключови хора и да ги мотивира да дават своя принос за изпълнението на фирмените цели?

И имате ли начини, политики, стратегия за доставяне на повече щастие за вашите екипи? И има ли как да обхванете всеки отделен човек?

Толкова сложни въпроси понякога имат сложни, а друг път простички решения. Всяка една компания, или екип, или офис са един колективен организъм и трябва да имате инструментите да свалите индивидуалната картина, за да оптимизирате процесите, които този организъм преживява и предизвикателствата, през които минава.

Метафората с човешкото тяло и тази колективна единица е много близка. Всеки един човек във вашия екип е като клетка от едно тяло. Всяка клетка трябва да е здрава и да изпълнява своите функции, за да може и цялото тяло да е добре. Няма как една да страда, а цялото да е ОК. Дори и в краткосрочен план това да не ни изглежда като проблем, в дългосрочен аспект това не е възможно. Ако в един момент градивна единица страда, след известен период от време ще страда цялото.

Ако желаете да обучим вашия екип да разпознава още в зародиш симптомите кога една клетка – служител страда и да стопирате процеса, преди да е повлиял на цялата компания, може да направите следните две неща:

  • Абонирайте се за нашия бюлетин (вдясно на страницата)
  • Свържете се с нас, за да обсъдим как да подобрим продуктивността във Вашата компания ето тук.