HealthAhead – Програмата за здраве на GE Money Bank

С любезната подкрепата на нашите партньори от Европейската агенция за здраве и безопастност при работа стартираме рубрика, в която ще представяме добри практики и успешни примери за програми за здраве от други държави от ЕС. Ще се стремим да следваме следния формат:

 

 • Описание на компанията
 • Описание на програмата за здраве
 • Описание на основните дейности като част от програмата
 • Описание на постигнатите резултати в следствие на провеждането на програмата

1. Компанията

GE Capital е клонът за финансови услуги на американската корпорация General Electric (GE). Тя е една от най-големите компании за бизнес и ритейл финансиране с персонал от близо 19 000 души в Европа. GE Money Bank a.s., в Чешката република, е част от тази глобална компания и има 230 клона.

„HealthAhead“ е глобална холистична програма, насочена към подобряване на условията на труд на всички работници и насърчаване на културата на здраве в GE. Тя се стреми да предприеме активни стъпки за подобряване на здравето на служителите на GE, като ги ангажира в превантивни здравни дейности, физическа активност, здравословно хранене и уелнес програми. Предоставят се образователни програми, насочени към здравословен начин на живот, и редовно се провеждат интервенции за подобряване на условията на труд. HealthAhead също така включва програма за сертифициране на здравословни работни места, която възнаграждава отличните постижения в областта на здравето на работното място, като оценява националните и местни офиси на GE.

2. Програмата HealthAhead

Целта на програмата е да наложи добрите практики за компанията във всички по-големи офиси по света посредством оценка и сертифициране по конкретни показатели в следните категории:

 • лидерство в насърчаването на здравословен начин на живот;
 • превенция и скрининг;
 • здравословно хранене;
 • физическа активност;
 • преустановяване на тютюнопушенето;
 • стрес и психологическо здраве;
 • отсъствие по болест;
 • достъп до медицински услуги и безопасни условия на труд.

Примери за конкретни мерки за изпълнение на изискванията за сертифициране включват:

 • предлагане на безплатни плодове с покупка на здравословна храна;
 • помощ срещу стрес чрез смехотерапия;
 • осигуряване на субсидирани членства във фитнес центрове;
 • организиране на семейни мероприятия за насърчаване на здравословен начин на живот с нисък стрес;
 • пълна промяна на храните във вендинг машините в офисите по света;
 • въвеждане на здравословна политика за провеждане на срещи и посещения на клиенти;
 • планиране на редовни уелнес разходки за служители;
 • показване на калорични диаграми и хранителна информация в кафенетата;

3. Основни дейности по програмата

Специфични дейности за насърчаване на здравословен начин на живот и предотвратяване на здравословни проблеми, свързани с работата, се провеждат през цялата година в работно време. Информационният бюлетин на компанията предоставя информация за предстоящите презентации и образователни програми, както и информация за специфични рискове за здравето и свързаните с тях превантивни програми (напр. програми за скрининг за сърдечно-съдови заболявания или рак, стратегии за предотвратяване на някои сериозни заболявания). След това служителите могат да изберат да се регистрират за конкретна дейност (например лекция, програма за обучение, медицински преглед). В рамките на програмата се изпълняват следните видове дейности:

 • Разговори за здравословния начин на живот: здравословни режими на хранене, техники за управление на стреса и стратегии за преодоляване на зависимостта от тютюнопушене;

 

 • Семинари: служителите имат възможност да участват в интензивни семинари, насочени към отказване от тютюнопушенето. Други семинари се съсредоточават специално върху управлението на стреса, като използват техники като обучение по асиметрично поведение, управление на интеграцията между професионалния и личния живот и управлението и предотвратяването на психосоциални натоварвания в работната среда;

 

 • Прегледи и замервания: на служителите се предлагат безплатни прегледи на място, включващи измерване на кръвното налягане, индекса на телесна маса и холестерола, както и сърдечносъдови и физиотерапевтични прегледи, очни прегледи.

 

 • Консултации с външни консултанти: специалисти по хранене, психолози, медицински консултации и достъп до центрове за отказване от тютюнопушене.

 

 • Здравословно хранене: здравословните храни са ясно маркирани и налични в магазина / столовата на компанията. Служителите също така са информирани за съдържанието на калории и мазнини в основните ястия.

 

 • Връщане на работа: комплект от мерки за улесняване на връщането на работа на работниците след дълъг период на заболяване. Служителите, които са болни повече от шест седмици, могат да кандидатстват за временни промени в условията на труд (например промени в работното време и / или описание на длъжността), за да улеснят връщането си.

 

 • Финансова подкрепа: предоставя се финансова подкрепа (напр. съфинансиране) на служителите за засилване на ангажираността им с физически дейности и други дейности, подпомагащи здравословен начин на живот (като закупуване на здравословна храна).

4. Резултати и фактори за успех

През първите две години програмата включва 48 дейности. Броят участия на служителите в дейностите през двете години, е бил изчислен на повече от 5 800. Оценката показа, че са постигнати следните резултати:

 • Повишена осведоменост за здравето: на значителен брой служители е предоставена информация относно тяхното здравословно състояние (например, 100 служители са били диагностицирани с проблеми с очите);

 

 • Повишено съзнание за здравословния начин на живот: от 213 анкетирани 78% са се съгласили, че дейността на компанията подпомага здравословния начин на живот на служителите;

 

 • Успех на дейностите по управление на стреса: от 206 анкетирани 73% могат да споменат най-малко една дейност, организирана в програмата, която им е помогнала да управляват или предотвратяват стреса;

 

 • Повишена мотивация за физическа активност: от 213 анкетирани 88% са знаели поне за една форма на финансова подкрепа, която компанията е осигурила за физическа активност.

Основните фактори допринасят най-много за успеха на инициативата:

 • Включване в по-широка стратегия: ясни насоки и изисквания от глобалната програма HealthAhead са от съществено значение за изпълнението и устойчивостта на проекта;

 

 • Участие на висшето ръководство: изпълнението на програмата е значително улеснено от активното участие на висшето ръководство, което е основен посланик на инициативата, показвайки личен пример;

 

 • Използване на външна подкрепа: използването на външни консултанти (например сътрудничество със специалисти по хранене, медицински центрове и центрове за зависимост от тютюневи изделия) осигурява високо ниво на експертен опит в извършваните дейности;

 

 • Финансова подкрепа: предоставянето на финансова подкрепа на служителите, под формата на безплатна здравословна храна, субсидии за физическа активност и др. повишава тяхната мотивация за участие.

 

 • Комуникация и разпространение на информация: доброто разпространение на информацията (особено чрез месечен бюлетин) повишава осведомеността на служителите и ги мотивира да участват в дейностите.

 

 • Оценка: редовната оценка гарантира, че дейностите могат да бъдат коригирани и подобрени, за да се увеличи максимално вероятността за продължаване на мотивацията на служителите да участват;

Ако имате нужда от идеи и изпитани, работещи практики за създаване и провеждане на програми за здраве на работното място, може да направите следните  неща:

 • Изтеглете нашето ръководство за създаване на ефективна програма за здраве и ангажираност на работа от тук.
 • Абонирайте се за нашия бюлетин (вдясно на страницата).
 • Свържете се с нас, за да обсъдим как да подобрим продуктивността във Вашата компания ето тук.