HR Закуска: Разпознаване на непродуктивно поведение сред служителите заради влошаващо се здраве

HR Закуска: Разпознаване на непродуктивно поведение сред служителите заради влошаващо се здраве

HR Закуска, Събитие
Продуктивността е основен фактор за всяка организация, независимо от размера. Работодателите и техния HR персонал трябва да гарантират, че служителите са продуктивни и техните действия допринасят за резулт атите на организацията. Макар да е невъзможно за служителите да бъдат продуктивни 100% от времето, организациите трябва да предприемат стъпки за премахване на елементите на непродуктивно поведение, като отсъстви [caption id="attachment_496" align="alignleft" width="300"] Влушава ли се здравето ми?[/caption] я, трудна концентрация, разсеяност и т.н., които често могат да бъдат причинени и от влошаващо се здраве. Вие сте HR професионалист и се чувствате объркани от растящите изисквания да поддържате продуктивността висока, а в същото време се сблъскавете с трудности при разпознаване на симптомите на непродуктивно поведение. Дали това се дължи на незаинтересованост от работата? Ниска мотивация? Или това са първите симптоми на влошаващото…
Read More