Executive Health Coaching

За фирми, които искат да предоставят на своите висши мениджъри или ръководни екипи специализирани, индивидуализирани, здравни услуги, ние предлагаме комбинация от нашите инструменти:

  1. Цялостна, индивидуална оценка на здравето, включваща начина на живот, резултатите от годишни медицински прегледи, достъп до тесни специалисти и  специализирани лаборатории.
  2. Изготвяне на лична 100-дневна програма за подобряване на здравето под ръководството на екип от специалисти.

Свържете се с нас за повече информация тук.