Академия „Здраве и щастие в офиса“

Повишете удовлетвореността и подобрете здравето във вашия отдел, проектен екип или група от висши мениджъри.

В зависимост от големината на екипа ние работим в малки групи, в които участниците получават задачи и генерират идеи за добиване на добри познания във всички области важни за нашето здраве. По този начин посланието бива превърнато в конкретен план, по който участниците започват работа веднага след завършването на обучението.

Нашето обучение е от типа “академия“, състояща се от един базисен – Basic Course, и три надграждащи модули. Базисният модул цели да даде на курсистите основни познания за елементите на здравословния начин на живот и умения за разпознаване на симптомите на влошаващо се здраве. След успешното преминаване на Basic Course участниците продължават с модулите, които дават специализирани знания и техники в отделните елементи на здравословния начин на живот – хранене, емоции и енергия.

Обученията се провеждат поотделно като модули или като цялостна програма. Биха се вписали много добре като част от корпоративна програма за здраве, отделно събитие или допълнителна социална придобивка за служителите.

Ползи за участниците

Нашите презентации предоставят богат набор от инструменти, които съдържат всичко необходимо за участниците да повишат своята здравна култура, а именно:

 • Знание за здравето, базирано на най-новите научни проучвания, тенденции и добри практики.
 • Специфични инструменти и методи, които могат да бъдат използвани веднага. Някои от тях се пробват по време на презентацията.
 • Висока енергия и мотивация за промяна.

Участниците в курса ще получат също: 1) безплатен абонамент за месечното, електронно издание “Happy at Work” съдържащо специално подбрани  материали на тема здравословен начин на живот, 2) e-book с основната информация от курса.

Съдържание

Ние винаги се стремим да вземем предвид Вашите специфични нужди при подготовката на презентацията, като същевремено винаги се стремим да дадем базово разбиране и набор от инструменти. Примерно съдържание:

 • Кои са основните принципи на доброто здраве?
 • Какво е клетъчно хранене и как да изберем подходящия хранителе режим?
 • Какво е „физическа активност“ и как да изберем най-ефективния вид дейност за нас?
 • Какви са видовете стрес и какви са начините за справяне с тях?
 • Митове за здравословния начин на живот.
 • Инструменти за поставяне на лични цели и изграждане на навици за здравословен начин на живот.
Практическа информация
 • Групи 20-40 участници.
 • Времетраене 2-3 часа.
 • Индивидуална работа с всеки участник след обучението при необходимост.

Свържете се с нас за повече информация тук.