Индекс на Здравето в офиса

Специално разработен от нас аналитичен метод за измерване на нагласата към собственото здраве на всеки служител в организацията. Изследването е  базирано на практическото приложение на здравето като инструмент за подобряване на продуктивността, както и на водещите научни открития и публикации в областта на психологията, социологията, неврологията и мениджмънта. HRA (health risk assessment) методологията, която използваме, се прилага във водещите компании в САЩ като Google, Facebook, IBM, Johnson & Johnson и е разработена съвместно с нашите партньори от Corporate Health and Wellness Association, САЩ.

ПЕТТЕ НЕЩА, КОИТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА ЗДРАВЕТО И ЩАСТИЕТО ВЪВ ВСЯКА ОРГАНИЗАЦИЯ


  1. Проучванията показват, че компаниите с високо ниво на щастие в организацията имат по-добри финансови резултати.
  2. Щастието на работното място е един от трите най-важни източници на щастие в живота на човека. Щастливите хора са и много по-продуктивни в постигането на резултати и цели.
  3. Щастието на работното място е най-добрият начин за справяне със стреса. Стресът не винаги идва от прекалено натоварване, а от негативни емоции докато работим.
  4. Повишаване на щастието в организацията води до по-малко текучество и отсъствия по болест.
  5. Щастието е основна ценност на новото поколение лидери родени след 1980 г. Без акцент върху него в организацията трудно ще привлечете добрите лидери да работят за вас.

Чрез нашия анализ „Индекс на Здравето в офиса“ Вие ще получите точна моментна картина на състоянието на Вашата организация, а именно:

  1. Експертно, външно за вашата организация проучване на база конфиденциална анкета сред вашите служители.
  2. Цялостен индивидуален анализ за всеки служител, включващ биометрични показатели и различни критерии като справяне с кариерата, личните финанси, социална отговорност и отношения с приятели и семейство.
  3. Обобщени резултати и препоръки за подобряване на здравето във вашата организация под формата на метрики и конкретни действия.
  4. Повторно проучване след шест месеца с цел измерване на подобрението след конкретните действия.

Свържете се с нас за повече информация тук.