Корпоративна стратегия за здраве

Нашият екип от специалисти може да помогне в подготовката на цялостна стратегия и политика за подобряване на здравето, базирана на най-добрите световни практики. Подходът, който ние прилагаме, цели дългосрочни резултати под формата на програма за насърчаване на грижата за здравето в организацията, а не отделни събития с краткосрочен ефект. С таз цел ние формулираме заедно Вашата стратегия за здраве и ангажираност преди да предложим конкретни инициативи, като така създаваме единен подход, който Вашата организация да следва, за да повиши удовлетвореността и щастието на Вашите служители.


 

 • Какви са ползите от цялостна стратегия за насърчаване на здравето?

 

Много компании вече инвестират в здравето на служителите чрез социални придобивки като допълнително здравно застраховане, карти за спорт, доставка на храна в офиса, зони за почивка, годишни медицински прегледи, биометрични замервания, включващи фитнес тракъри и образователни възможности като курсове за правилно хранене или отказване от тютюнопушене. Съществуването на тези програми доказва, че работодателите приемат здравето на служителите насериозно. Ето някои от предимствата, поради които компаниите инвестират в цялостни програми за здраве на работа:

  • По-добро обвързване на нуждите на компанията и служителите с програмата за здраве
  • Повече мотивирани и ангажирани служители от всички нива
  • Оптимизиране на бюджета за здравни инициативи (събития, придобивки, продукти за офиса)
  • По-добър employer branding
  • Дългосрочна позитивна промяна на атмосферата в компанията

  По данни на Corporate Health and Wellness Association, САЩ щастливите служители са:

  • 31% по-продуктивни
  • три пъти по-креативни
  • 37% по-добри в продажбите
  • 16% по-ефективни (според мениджърите им)
  • 125% по-малко изтощени (според собствената им преценка)
  • 32% по-лоялни
  • 46% по-доволни от работата си

  Примерни аспекти на успешните корпоративни стратегии за здраве

Редовно измерване на здравословното състояние на всеки служител
Въведете 6-месечни или годишни биометрични и анкетни измервания, за да имате точна информация за здравето на всеки служител. Използвайте обратната връзка, за да оптимизирате пакета от социални придобивки и всички други услуги и продукти за здраве, които използвате в офиса. Повече за метода, който ние използваме за измерване, вижте тук.

Здравен съвет от доброволци

Проучванията показват, че в случаите, когато корпоративната програма за здраве е функция само на отдел Човешки ресурси, нейната ефективност е много ниска. Сформирайте екип на доброволен принцип от всички части на организацията и работете заедно за по-бързото адаптиране и приемане на програмата.

Правилно хранене

Създайте политика по здравословно храене на работното място и мотивирайте Вашите служители да се възползват от нея. Обвържете политика с ясни измерители и стратегия за прилагане и подобрение.

Здравословно движение

Осигурете среда за отдих и възпитайте култура на повишаване на продуктивността чрез подходящи упражнения като медитация, стречинг, масаж, разходка и зареждащи почивки.

Общуване и отношения между служителите

Създайте основата на позитивното общуване между различните нива в организацията чрез инструменти като обратна връзка, празнуване на постиженията и победите.

Продуктивни срещи и спазване на срокове

Повишете ефективността в организацията чрез политика касаеща срещите, сроковете и поставянето на изпълними цели в организацията.

Създаване или подобрение на пакет със социални придобивки

Предложете разнообразни услуги и продукти, които отговарят на очакванията на Вашите служители.


Свържете се с нас за повече информация тук.